آیا حکم بازداشت رئیس و اعضای کمیساریای ناظر بر همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان صحت دارد ؟

منابع عراقی می گویند، دستگاه قضایی این کشور ، امروز( چهارشنبه ) دستور بازداشت رئیس و اعضای کمیساریای عالی انتخابات در اقلیم کردستان، ناظر بر همه‌پرسی جدایی این منطقه را صادر کرده است . این دستگاه دلیل اقدام خود را نقض دستور دادگاه عالی فدرال از سوی رئیس و اعضای کمیساریای عالی انتخابات در اقلیم کردستان عنوان کرده است.
به گفته ی قاضی «عبدالستار بیرقدار» سخنگوی رسمی شورای عالی قضاء این حکم بر اساس شکایت ارائه شده از سوی شورای امنیت ملی عراق پس از برگزاری همه‌پرسی جدایی منطقه کردستان و بر اساس ماده ۳۲۹ قانون مجازات صادر شده است.

موضوع خبر: