مشاور رهبر ایران از روسیه و کشورهای اروپایی درخواست کمک کرد

علی‌اکبر ولایتی، مشاور رهبر ایران در اموربین الملل می گوید، "کشورهای روسیه، چین، انگلیس، فرانسه و آلمان موظفند که امریکا را وادار کنند که در چارچوب تعیین شده در مذاکرات برجام عمل کند. "
بنا به نوشته خبرگزاری مهر، آقای ولایتی پنجشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۶ در جمع خبرنگاران گفت: آنچه که قرار است رئیس جمهور امریکا بیان کند واضح نیست زیرا رئیس جمهوری امریکا فردی غیر قابل پیش بینی است.
وی همچنین افزود: "امریکا هر اقدامی در خصوص ایران و مسائل هسته ای انجام دهد، ماهم متقابلا این حق را محفوط می دانیم که واکنش متناسب با هر عملی که آنها انجام دهند، داشته باشیم."

موضوع خبر: