عربستان سعودی به حمایت از حاکمیت دایمی ملت فلسطین بر سرزمین‌های اشغالی رأی می‌دهد

عربستان سعودی به حمایت از حاکمیت دایمی ملت فلسطین بر سرزمین‌های اشغالی رأی می‌دهد
به گزارش خبرگزاری رسمی عربستان سعودی: شیخ عبدالله الغنیم عضو هیئت نمایندگی دایمی سعودی در سازمان ملل متحد هنگام سخنرانی در زمینه‌ی رای گیری مصوبه حاکمیت ملت فلسطین بر سرزمین های اشغالی، تاکید کرد که عربستان سعودی به حمایت از حاکمیت دایمی ملت فلسطین بر سرزمین های اشغالی از جمله قدس شرقی، و به حمایت از عرب‌های ساکن جولان اشغالی و منابع طبیعی آن، رای خواهد داد.
عضو هیئت نمایندگی دایمی سعودی در سازمان ملل متحد طی سخنرانی در سازمان ملل، بقیه اعضای این سازمان را به تمسک به ارزش‌ها و اصول انسانی و حمایت از مصوبه بازگشت فلسطینی ها به سرزمین های غصب شده شان و پایان بخشیدن به رنج و فاجعه های انسانی که ده ها سال طول کشیده است، فراخواند.
الغنیم در ادامه افزود: عربستان سعودی مانند سایر کشورهای صلح دوست جهان، بخاطر ابراز موضعگیری های ثابت و اصیل خود در حمایت از ملت فلسطین و ملت های عربی، و بخاطر اینکه کشورهای خاور میانه در صلح و امنیت زندگی نموده و نسل های آینده در سایه امنیت و ثبات و آینده مملو از امید زندگی نمایند، به نفع حاکمیت ملت فلسطین بر سرزمین های اشغالی رأی می‌دهد و سایر کشورهای جهان را نیز به حمایت از این مصوبه و محکوم کردن و مردود دانستن سیاست های رژیم صهیونیستی که هیچ احترامی به قوانین و اعراف بین المللی قایل نیست، فرا می خواند.

موضوع خبر: