دونالد ترامپ: خریداری نفت و فراورده‌های نفتی از ایران را کاهش می دهیم

دونالد ترامپ: خریداری نفت و فراورده‌های نفتی از ایران را کاهش می دهیم
دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در رابطه با کاهش خرید نفت و فرآورده‌های نفتی از ایران بیانیه‌ صادر کرد.
در بیانیه رئیس‌جمهور آمریکا، آمده است: «مطابق اختیاراتم بعد از بررسی دقیق گزارشهایی که از سوی اداره اطلاعات انرژی به کنگره ارائه شد و هم‌سو با تصمیمات قبلی، تعیین می‌کنم که عرضه نفت و فرآورده‌های نفتی از کشورهایی غیر از ایران به قدر کافی وجود دارد و می‌توان نفت و فرآورده‌های نفتی خریداری‌شده از ایران توسط نهادهای مالی خارجی یا از طریق آنها را به‌میزان قابل توجهی کاهش داد»
رئیس‌جمهور آمریکا در این بیانیه افزود: «من به نظارت دقیق بر وضعیت ادامه خواهم داد. وزیر خارجه مجاز است و به او دستور داده می‌شود که این تصمیم را در فدرال رجیستر ثبت کند».

موضوع خبر: