رئیس شورای عالی صلح افغانستان اعلام کرد: طرف صلح دولت افغانستان گروه طالبان‌است نه داعش

رئیس شورای عالی صلح افغانستان اعلام کرد: طرف صلح دولت افغانستان گروه طالبان‌است نه داعش

محمد کریم خلیلی، رئیس شورای عالی صلح افغانستان اعلام کرد که در روند صلح افغانستان طرف مذاکره دولت این کشور گروه طالبان است نه گروه موسوم به دولت اسلامی(داعش) .
آقای خلیلی امروز چهارشنبه در نشستی که برای گزارش شرح فعالیت خود به مردم برگزار کرده بود، گفت: اگر قرار باشد داعش و گروه طالبان را یکسان فرض کنیم "من معتقدم که به یک بی‌راهه می‌رویم و از مسئولین و بخصوص مسئولین امنیتی می‌خواهم که اظهاراتی نکنند که به روند صلح آسیب بزند."
آقای خلیلی در سخنانش در نشست مذکور گفت: افراد گروه طالبان در سال ۱۳۹۴ در یک عملیات نظامی، گروگان‌های غیر نظامی متعلق به مردم هزاره را با جنگ از دست افراد داعش رها کردند.
آقای خلیلی در این نشست گفت برای افغانستان، صلح به عنوان یک ضرورت جدی مطرح است.
وی تاکید کرد که مشکل افغانستان از طریق جنگ حل نمی‌شود و "تا زمانی که جنگ و حمله است، دفاع هم وجود خواهد داشت."
به گفته آقای خلیلی زمینه مساعد آغاز تماس با طرف‌های درگیر در افغانستان فراهم شده است.
همزمان با سخنان رئیس شورای عالی صلح افغانستان، محمد اکرم اخپلواک، رئیس دبیرخانه شورای عالی صلح افغانستان نیز در نشست امروز گفت: که حکومت بدون هیچ پیش شرطی حاضر به گفتگو با طالبان است و خواسته‌های طالبان در کنفرانسی که تا حدود یک ماه دیگر برگزار خواهد شد مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

موضوع خبر: