فرانسه، نظام اسد را به مانع‌تراشی در روند مذاکرات صلح ژنو متهم کرد

فرانسه، نظام اسد را به مانع‌تراشی در روند مذاکرات صلح ژنو متهم کرد

فرانسه روز چهارشنبه ۱۵ آذرماه حکومت سوریه را متهم کرد که با خودداری از بازگشت به مذاکرات صلح ژنو، مانع برگزاری این مذاکرات شده است.
به گزارش رویترز، نشانه‌ای از بازگشت هیات مذاکره کننده حکومت سوریه به مذاکرات صلح ژنو که روز چهارشنبه از سر گرفته شد، در دست نیست.
الکساندر جورجینی، معاون سخنگوی وزارت‌خارجه فرانسه، روز چهارشنبه در سخنانی گفت: فرانسه غیبت هیئت مذاکره کننده رژیم (سوریه) و همچنین خودداری این هیئت برای شرکت در این مذاکرات را محکوم می‌کند.
معاون سخنگوی وزارت‌خارجه فرانسه اضافه کرده‌است: خودداری (هیئت مذاکره کننده سوریه جهت شرکت در مذاکرات) نشان‌دهنده استراتژی رژیم حاکم بر دمشق برای ایجاد مانع بر سر راه این مذاکرات است و مسئولیت فقدان پیشرفت در این مذاکرات برعهده (حکومت سوریه) خواهد بود.

موضوع خبر: