ابراز نگرانی یونیسف از وخامت اوضاع انسانی مسلمانان روهینگیا در میانمار

ابراز نگرانی یونیسف از وخامت اوضاع انسانی مسلمانان روهینگیا در میانمار

سازمان یونیسف از وخامت اوضاع انسانی در استان شمالی راخین در میانمار ابراز نگرانی کرد.
این در حالیست که وضعیت اقلیت مسلمان روهینگیا در استان راخین در پی تشدید خشونت ها در ماههای گذشته و فرار حدود ۶۵۰ هزار نفر به بنگلادش بدتر شده است.
یک مسئول یونیسف که در ماه دسامبر گذشته از استان راخین بازدید کرده است گفته: یونیسف پیش از آغاز درگیری ها در ماه آگوست گذشته به ۴۸۰۰ کودک در استان راخین کمکهای انسان دوستانه و درمانی ارائه می کرده است، و این کودکان اکنون با قطع شدن ارتباط سازمان با استان راخین از هرگونه کمکهای درمانی محروم هستند.
وی افزوده که در بازدید از شهر مانگدو شاهد ویرانی منازل و آثار تخریب ساختمان ها مردم بوده است. این مسئول سازمان یونیسف افزوده که تعداد مسلمانانی که از این شهر گریخته اند حدود ۶۰۰ هزار نفر هستند.
سازمان یونیسف از دولت میانمار درخواست کرده که امکان ورود ماموران این سازمان به استان شمالی راخین و ارائه کمکهای انسان دوستانه به کودکان و مردم نیازمند را فراهم نماید.

موضوع خبر: