امام‌جمعه اهل‌سنت بندرعباس: یکی از راه‌های تحکیم وحدت شنیدن صدای اهل‌سنت است

امام‌جمعه اهل‌سنت بندرعباس: یکی از راه‌های تحکیم وحدت شنیدن صدای اهل‌سنت است
شیخ عبدالباعث قتالی امام جمعه اهل سنت بندرعباس در گفتگو با سنی آنلاین اظهار داشت: یکی از راه‌های تحکیم وحدت شنیدن صدای اهل‌سنت است و باید به اهل‌سنت اعتماد شود.
بنا به گزارش سنی انلاین، امام‌جمعه اهل‌سنت بندرعباس گفت: نقش صداوسیما در ایجاد وحدت بسیار مهم است. وی افزود: اگر علمای اهل‌سنت در صداوسیما حرف خود را بزنند نظر مردم ایران نسبت به اهل‌سنت مثبت خواهد شد و بسیاری از ذهنیت‌ها و سوءبرداشت‌ها اصلاح می‌شوند. امام جمعه اهل سنت بندرعباس در ادامه بیان داشت، دادن مجوز قانونی به یک شبکه ویژۀ اهل‌سنت یکی از راههای تحکیم وحدت است.
امام جمعه اهل سنت بندرعباس در ادامه سخنانش اظهار داشت: یکی از راه‌های تحکیم وحدت شنیدن صدای اهل‌سنت است؛ شیخ عبدالباعث قتالی خاطرنشان کرد: بعد از گذر چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی باید به اهل‌سنت اعتماد شود. مسائل فقهی و تصمیم‌گیری در امور داخلی مذاهب اهل‌سنت به خود اهل‌سنت واگذار شوند، دخالت یک مذهب در مذهب دیگر قطعا مشکل‌ساز خواهد شد.
امام جمعه بندرعباس همچنین گفت: در برخی از کشورها که شیعه در اقلیت است “اداره اوقاف جعفری” تشکیل شده است؛ در ایران نیز با تشکیل اداره اوقاف اهل‌سنت می‌توان مسائل ‌اهل‌سنت را به خود اهل‌سنت واگذار کرد.
وی با اشاره به قانون اساسی افزود: مشکل در اجرای قانون است و اینکه برخی از مدیران سلیقۀ شخصی خود را بر قانون تحمیل می‌کنند و اجازه نمی‌دهند شایسته‌سالاری و اصل برابری در نظام اداری کشور در مورد اهل‌سنت اجرا شود باعث شده اهل‌سنت به‌طور مداوم با یک محرومیت خلاء مشارکت اداری و مدیریتی مواجه ‌شوند.

موضوع خبر: