آغاز محاکمه نوجوان هفده ساله فلسطینی

آغاز محاکمه نوجوان هفده ساله فلسطینی
محاکمه عهد تمیمی، نوجوان فلسطینی که پیش از این به یک سرباز رژیم صهیونیستی سیلی زده بود در دادگاه نظامی اسرائیل آغاز شد.
عهد تمیمی دختر هفده ساله فلسطینی که ایستادگی وی در برابر نظامیان صهیونیست او را تبدیل به قهرمانی ملی برای فلسطینی‌ها کرده است، در این دادگاه به تعرض به نیروهای امنیتی اسرائیل و تشویق به خشونت متهم شده است.
بنا بر گزارش ها محاکمه این نوجوان پشت درهای بسته صورت می‌گیرد. گفته شده که قاضی دادگاه مذکور از خبرنگاران نیز خواسته که دادگاه را ترک کنند. این در حالیست که عهد تمیمی خواهان آن است که دادگاه وی علنی باشد.

موضوع خبر: