نشریه آمریکایی هیل: حملات هکرهای سایبری ایران باعث نگرانی است

نشریه آمریکایی هیل در گزارشی نوشته کارشناسان نسبت به فعالیت‌های جدید سایبری که منشاء آن ایران است، ابراز نگرانی کرده اند.
به نوشته این نشریه، این کارشناسان می گویند که هکرهای ایران جسورانه تر از گذشته در فعالیت های تجسسی و دیگر حملات سایبری خارج از مرزهای ایران در آمریکا و خاورمیانه عمل می کنند.
نشریه هیل در ادامه به نقل از کارشناسان می نویسد جاه طلبی‌های فزاینده ایران همراه با فضای ژئوپلیتیک، هشداری نسبت به آینده این حملات است. این نشریه در ادامه آورده است که در سالیان گذشته هکرهای مرتبط با ایران نشان داده اند که پیچیدگی حملاتشان رو به افزایش است .
از سوی دیگر چارلز کارمکال، نایب رئیس شرکت مندینات که به شرکت های دولتی و خصوصی خدمات سایبری می دهد در سخنانی گفته که سازمان های اطلاعاتی و شرکت های امنیت سایبری به شدت نگران حملات سایبری فزاینده ی ایران هستند. چرا که هکرهای ایرانی وارد شبکه های شرکت های دفاعی، پروازی، نفت و گاز، فناوری اطلاعات و همچنین شرکت های ارائه کننده ارتباطات تلفنی برخی کشورها شده‌اند.

موضوع خبر: