تبعید یک زندانی بلوچ به مکانی نا معلوم

تبعید یک زندانی بلوچ به مکانی نا معلوم
یک زندانی بلوچ که توسط سرپرست زندان سراوان به تخلف در زندان متهم شده ، به مکان نا معلومی تبعید شده است.
به گزارش کمپین فعالین بلوچ، عاصف درزاده فرزند جنگیان ۲۹ ساله اهل سراوان که به اتهام داشتن شاکی خصوصی به ده سال زندان محکوم و در زندان سراوان نگهداری می شود دوشنبه ۲۱ اسفند به طور ناگهانی به دستور ایرج نوربخش سرپرست زندان به مکان نامعلومی تبعید شده است.
این در حالیست که در حکم این زندانی حکم “تبعید” وجود ندارد.
بنا بر این گزارش یک منبع مطلع در این باره گفته است: “که اگر کسی در زندان مرتکب تخلفی شود باید دادگاهی شود و مراحل قضایی را بگذراند اما عاصف دُرزاده حتی یک بار هم در این زمینه دادگاهی نشده است.
این منبع افزوده: “خانواده آقای دُرزاده از محل تبعید وی مطلع نیستند”
وی گفته: “سرپرست زندان سراوان پس از تبعید این زندانی، بقیه زندانیان را تهدید کرده که اگر کوچکترین تخلف و خلاف دستوری مرتکب شوند هر کدام را به مکانی تبعید خواهد کرد. وی در این تهدید گفته به مکانی تبعیدتان خواهم کرد که آرزوی مرگ کنید.”
گفتنی است جوانان اهل سنت بلوچ همواره از سوی مقامات کشور تحت تبعیض قرار دارند و در بسیاری موارد با اتهامات واهی دستگیر و زندانی می شوند و در دوران بازداشت نیز از سوی مسئولین زندانها تحت فشار قرار می گیرند.

موضوع خبر: