رویترز : مسلمانان آتن، پایتخت یونان بعد از یک قرن صاحب مسجد می‌شوند

براساس گزارش ها، نیم میلیون نفر از مسلمانان آتن، پایتخت یونان می‌توانند تا سه ماه دیگر از نخستین مسجد رسمی خود استفاده کنند.
در این ارتباط ، رویترز گزارش داد مسلمانان آتن سال‌هاست که در زیرزمین‌های شلوغ، انبارهای تاریک و اماکن موقتی که هدف حملات نژادپرستانه قرار دارند، مجبور به ادای فریضه نماز هستند.
به گفته این گزارش، اینک انتظار می‌رود مسجد جدید به وسعت صد متر مربع و بدون مناره در ماه آوریل در یک پایگاه قدیمی دریایی در بخش صنعتی و فرسوده آتن آماده گردد.
به نوشته رویترز، «آلکسیس سیپراس» نخست وزیر یونان ماه می گذشته از ساخت مسجد به تعویق افتاده خبر داده بود.
این خبر در حالیست که شهر آتن بعد از بیرون راندن نیروهای عثمانی‌ در سال ۱۸۸۳ تاکنون از داشتن مسجدی رسمی محروم مانده است.

موضوع خبر: