كاظم منيعات ، تحت شرایط امنیتی نگهداری می شود

براساس گزارش های رسیده ،كاظم منيعات (منيعاوی )، در بیمارستان اهواز تحت شرایط امنیتی نگهداری می شود.
كاظم منيعات (منيعاوی ) بعد از قتل حسن آلبوغبیش در روز پنجشنبه ۰۹ فبرایر در شادگان با ماموران ایرانی درگیر شده بود که به ضرب گلوله نیروهای نظامی ایران از ناحیه کتف مجروح شد
در این ارتباط، یک مصدر مطلع به گزارشگر کلمه گفته است بعد از این درگیری ها ، ماموران نظامی جو امنیتی استان خوزستان را تشدید کرده اند .
به گفته این مصدر بعد از بالاگرفتن درگیرها و اعتراضات در شهر شادگان شیخ علي بن طهران بن محي الدين و برادرش شيخ رسول بن طهران از سوي وزارت اطلاعات بازداشت شدند.
به گفته این مصدر اداره اطلاعات این دو شیخ قبیله آلبوغبیش برای جلوگیری از اعتراضات مردم شادگان ودیگر شهرها با ضمانت آزاد کردند .

موضوع خبر: