مويدى : استقامت دکتر خزعلی در دوران اعتصاب غذایش ، سبب آزادی وی شد

"مسعود مويدى" از همكاران ونزديكان دكتر مهدى خزعلى ، درباره علت آزادی آقای خزعلی می گوید که این فعال آزادیخواه بعد از دعای خیر مردم ، به سبب استقامت در دوران اعتصاب غذایش به آزادی دست یافته است.

آقای "مویدی" درپاسخ به این پرسش گزارشگر کلمه که آیا نسبت به آزادی دکتر خزعلی تعهد خاصی گرفته شده است یانه ؟، می گوید که آزادی این فعال سیاسی بدون قید وشرط بوده وهیچ گونه تعهدی درکار نبوده وتنها علت آزادی وی استقامت خیلی خوب خزعلی در دوره اعتصاب غذایش بوده است .

گفتنی است که مسعود مويدى دراین گفتگو همچنین از سکوت بسیاری از رسانه ها ی اصلاح طلب درزمان زندانی شدن و اعتصاب غذای آقای خزعلی نیز انتقاد کرد وگفت متاسفانه بسیاری از این رسانه ها در "بازه ی زمانی" زندانی شدن آقای خزعلی نمره قبولی نگرفتند و مردود شدند. به گفته او ،در دورانی که از بسیاری از شخصیت های اصلاح طلب انتظار می رفت از آقای خزعلی حمایت کنند، هیچ گونه عکس العملی مشاهده نشد .

موضوع خبر: