یک زندانی کرد، در اعتراض به شرایط غیر انسانی زندان ارومیه لبان خود را دوخت

یکی از زندانیان کرد محبوس در زندان مرکزی ارومیه در اعتراض به رفتارهای غیر انسانی حاکم بر زندان ارومیه دست به اعتصاب غذا زد .
به گفته منابع مطلع، علی تپه رش فرزند حسین که ۱۱ سال است در زندان مرکزی ارومیه زندانی می باشد در اعتراض به رفتارهای خشن مسئولان زندان و جابجایی بی موردش به بند معتادین ٬لبهای خود را دوخته و دست به اعتصاب غذا زده است .
طبق این گزارش ،ماموران زندان بجای رسیدگی به خواسته های این زندانی او را ابتدا به سلول انفرادی منتقل نمودند اما ساعاتی بعد او را از سلول انفرادی خارج و به بند معتادین منتقل نمودند.
این خبر در حالیست که شرایط عمومی و جسمی این زندانی کرد، بر اثر اعتصاب، وخیم گزارش شده است.
طی سال گذشته، شمار زیادی از زندانیان در ایران ، از جمله زندانیان کرد، در اعتراض به رفتار نامناسب و غیرقانونی مسئولین زندان با آنها و خانواده هایشان، اقدام به اعتصاب غذا نموده اند.
سعید شیرزاد که در زندان رجایی شهر کرج محبوس است یکی از آن زندانیان بوده که در اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی به زندانیان بیمار در ایران و همچنین فقدان امنیت زندانیان سیاسی با دوختن لبان خود دست به اعتصاب غذا زد.

موضوع خبر: