صدور حکم ۳۰ ضربه شلاق تعلیقی برای عضو شورای شهربافق

محمدعلی جداری فروغی از صدور حکم دادگاه تجدیدنظر محمدحسن تشکری، کارگر معدن سنگ آهن بافق یزد خبر داد . به گفته او در رای تجدیدنظر، حکم ۳۰ ضربه شلاق برای این فعال کارگری حذف نشده است.
آقای جداری فروغی ،گفت: حکم قطعی و نهایی موکلش صادر شده و به ۳۰ ضربه شلاق تعلیقی به مدت دو سال و همچنین پرداخت ۱۸ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده است.
اودر ادامه افزود ، شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری ۲ شهرستان یزد در حکم اولیه تشکری را در خرداد ۱۳۹۵ به تحمل ۱۱ ماه حبس و ۵۰ ضربه شلاق تعزیری معلق‌شده به مدت پنج سال محکوم کرده‌ بود.
این خبر در حالیست که کارگران معدن سنگ آهن بافق اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۳ علیه خصوصی‌سازی معدن سنگ آهن دست به تحصن زدند. پس از آن بود که نیروهای امنیتی دولت ایران ۹ کارگر این معدن، از جمله محمدحسن تشکری را در پی شکایت کارفرما بازداشت کردند.
در پی این بازداشت‌های ناگهانی، کارگران بار دیگر دست به تحصن زدند. اما برخوردها با کارگران اعتصابی و تحصن‌کننده شدت گرفت.
طبق گزارشها، محمدحسن تشکری در سال ۱۳۹۳ و هنگام اعتصابات اعتراضی کارگری در بافق رئیس شورای این شهر بود و اکنون نیز هنوز عضو شورای شهر است.
شایان ذکر است که ۳۰ ضربه شلاق تعلیقی به مدت دو سال به آن معنا است که اگر تشکری بار دیگر به اتهام مشابهی بازداشت شود، حکم ۳۰ ضربه شلاق او اجرا خواهد شد.

موضوع خبر: