سیری در آفرینش

برنامه ای که مباحث مهم و جالب در مورد خلقت و نشانه های خدا و نحوه تفکر درباره آنها را نشان می دهد ..

دکمه بازگشت به بالا