قلبی آرام

در این برنامه جوانی به نام «غیاث» برای کمک به مستمندان به کشورهای مختلف سفر می کند و کل این سفر را به تصویر می کشد.

دکمه بازگشت به بالا