برنامه های زنده

دفاع از اهل بیت

مجری/کارشناس:
سیدعقیل هاشمی/عبدالله حیدری
زمان پخش:
شنبه ساعت ۲۱:۳۰
تکرار:
یک شنبه ساعت ۵:۰۰ و ۱۷:۰۰
در این برنامه سعی ما بر این است كه دروغ بودن ادعای شیعه صفوی مبنی بر محبت اهل بیت را به روش علمی و مستند ثابت كنیم و نشان دهیم كه حقیقتا اهل سنت همان شیعیان علوی و دوستار واقعی اهل بیت هستند.

دکمه بازگشت به بالا