سیاسیمقاله

جغرافیای فساد آسیا: ایران، سوریه، یمن، عراق و لبنان در صدر هستند!

شبکه کلمه| یدالله کریمی پور استراتژیست امنیت ملی در مطلب خود با استناد به آمارها و داده های مراکز تحقیقاتی و مطالعاتی پاک‌ترین و فاسدترین دولت های آسیا را مشخص می‌کند.

456

نقشه بالا نشانگر میزان فساد طی ۲۰۲۳، در قاره آسیا از منظر از منظر سازمان بین المللی شفاف سازی(مستقر در ۱۸۰ کشور) و دانشگاه پاساو آلمان است. شرایط دسترسی شهروندان به خدمات عمومی، ساختار حقوقی-قضایی کشورها و موقعیت بخش خصوصی، سه محور این رتبه بندی ها هستند. از دیدگاه مدیر اجرایی این سازمان: این تنها دولت نیست که مسئول کاهش فساد است؛ مجلس، کارفرمایان، رسانه ها و حتی همه شهروندان در این کاهش نقش دارند. ولی به هر روی، نمره فساد، می تواند آینه تمام نمای یک دولت و حکومت در جهان باشد. نمره ملت ها ۱۰۰ تا صفر است. از پاکترین تا فاسدترین. هر چه تیره و قرمزتر فاسدتر. خوب به کشورهای محور مقاومت بنگرید(ایران، یمن، سوریه،‌عراق،‌ لبنان). چرا غرق در فسادند؟! کشورهای ژاپن، جمهوری کره، تایوان، بوتان، امارات. قطر، عربستان سعودی و اسراییل(اشغالگر)،‌ کویت، عمان، بحرین چه نمراتی در فساد دارند؟!

دکمه بازگشت به بالا