اخباراقتصادیایرانتازه های اجتماعی

یک اقتصاددان: به سوی قهقرا و فقر دائم حرکت می‌کنیم

شبکه کلمه| یک اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران، گفت: مرکز آمار گزارشی منتشر کرده و میگوید از کل جمعیت فقیر ایران ۸۹ درصدشان شاغلین سابق و لاحق هستند، این عدد تکان دهنده است! یعنی بیکار نیستند ولی شغل‌هایی دارند که از نظر بازدهی درآمدی، قادر به تکافوی حداقل نیازهای اساسیشان نیست.

فرشاد مومنی اظهار داشت: بیش از پنج سال است که می‌گوییم که گزارش‌های رسمی که منتشر شده حکایت از این دارد که به سوی یک روند قهقرایی به سمت فقر و عقب ماندگی دائما رو به افزایش حرکت می‌کنیم.

دکمه بازگشت به بالا