سیاسیمقاله

شهاب الدین حائری شیرازی: رأی نمی دهم

شبکه کلمه| شهاب الدین حائری شیرازی، روحانی منتقد رهبر جمهوری اسلامی در یادداشتی نوشته است که در انتخابات دو مجلس شورای اسلامی و خبرگان رأی نمی دهد.

یادداشت این روحانی نواندیش مخالف جمهوری اسلامی در پی می آید:
🔸رأی دادن یا ندادن یک عمل است یک فعل است که انسان در قبال آن بایست در مقابل خدا در مقابل وجدان در مقابل مردم در مقابل ایران پاسخی نسبت به این عمل داشته باشد.

بنده رأی نمی دهم
چون معترضم به سیاستهایی که با رای دادن، عوض نمی شوند اصلا نمایندگان را در این امور اجازه اظهار نظر نیست تا چه رسد به تصمیم گیری، نظیر سیاست آمریکا ستیزی، سیاست خالص سازی، سیاست حجاب اجباری و….
من به عنوان یک ایرانی به عنوان یک مسلمان، این سیاستها را خلاف عقل و شرع می دانم و وظیفه خود می دانم نسبت به این کلان سیاستها که اسباب بدبختی و ناامیدی و فقر و فلاکت ملت است، اسباب از بین رفتن محیط زیست و ایران است نهی از منکر کنم اعتراض کنم.

چه فضایی در اختیار من است برای امر به معروف حکام؟ بگویم؛ محکوم به زندان می شوم، سکوت کنم به خدا و پیغمبری که دینشان در اثر همین سیاستهای غلط بی رونق شده، به مردم مظلوم وطنم، به ایرانم خیانت کرده ام.
حکومت چه فضایی را غیر از رای ندادن اعتراضی، برای بیان مخالفتم با این سیاستهای خانمان برانداز بازگذاشته؟
پس من، شهاب الدین حائری شیرازی با افتخار برای وطنم، برای مردمم، برای دینم، رای نمی دهم.

دکمه بازگشت به بالا