سیاسیمقاله

از سنجرخان مایه نگذارید!

شبکه کلمه| اجلال قوامی با انتشار یادداشتی درباره سردی انتخابات آتی رژیم نوشت:این روزها برای شرکت مردم در انتخابات ۱۱ اسفند از همه چیز مایه گذاشته شده است.

از هر آنچه که فکرش را بکنید و یا به مخیله تان نیاید.اما در این میان آنچه که غریب می نمود استفاده شبکه محلی کردستان از تصویر سنجرخان در پیش درآمد یک برنامه انتخاباتی بود.

صدا و سیما که دیگر کف گیرش به ته دیگ خورده و به آسمان و ریسمان چنگ می زند تا اعتباری برای خود دست و پا کند دست به دامن چهره ها و مفاخر دور و نزدیک شده است.
بهتر است صدا و سیما بیشتر از این از این شخصیت ها مایه نگذارد.بگذارید سنجرخان برای ما همان مبارز و آزادیخواه باقی بماند.او در برابر استبداد روزگار خویش ایستاد و اهل معامله و کاسبی با قدرت نبود.بگذارید تصویر ذهنی مان از سنجرخان همان باشد که در این یک قرن بوده است.قهرمان مبارزه با استبداد.

دکمه بازگشت به بالا