اخبارایران

بازداشت یک هموطن بهائی توسط نیروهای امنیتی شیراز

براساس گزارش های دریافتی ،نیلوفر حکیمی هموطن بهائی توسط نیروهای امنیتی شیراز بازداشت شده است . خانم حکیمی به مکان نامعلوم منتقل شده است .

در این ارتباط ، یک فعال بهایی به گزارشگر کلمه گفته که روزگذشته ( شنبه ، ۱۴ مهر ) نيروهای امنيتی در شيراز خانم نيلوفر حكيمی را در رابطه با بازداشتی هًای هفته پيش در شيراز( اقای نويد بازماندگان وخانم نورا پورمراديان) دستگير کردند.

به گفته این منبع ، نیروهای امنیتی منزل خانم حکیمی را تفتيش و سپس كليه موبايلهای افراد خانواده ،كامپيوتر ولب تاب وكتب مذهبي را ضبط وبا خود بردند.

تا زمان تحریر گزارش ، خبری از آزادی ویا مشخص شدن مکان بازداشت وی بدست ما نرسیده است .

 

دکمه بازگشت به بالا