تازه‌های سیاسی

رضا پهلوی: شرایط امروز را شبیه آخرین ماه‌های قبل از خروج پدرم می‌بینم

رضا پهلوی فرزند آخرین شاه ایران و از چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی می گوید: شرایطی را که اکنون در جامعه محسوس است، شبیه آخرین ماه‌های قبل از وارد شدن خمینی به تهران یا خروج پدرم می‌بینم.
ولیعهد سابق ایران در گفتگو با رادیو فردا با بیان اینکه تقریباً جوِ کنونی شبیه نقطه احتراق است، تصریح نمود: تنها چیزی که کمبودش در این معادله باقی است، به وجود آمدن یک مکانیسم هدایت و برنامه و بحث و کار کنونی جریانات سیاسی است. یعنی، آماده‌سازی آنچه می‌تواند در اصل [جای] نظام را پر بکند.
به گفته رضا پهلوی، این وزنه را نیروهای متفکر و روشنفکر جامعه، طبقه‌ی میانه، در کنار فرمولی سیاسی [باید ایجاد کنند] تا با بودنش بتوانند وارد کار شده و آن را به مرحله آخر برسانند.
وی می گوید: امروز، همچنان مسئولیت این انتقال در دست نیروهای سیاسی است، فراتر از فعالین مدنی که کارشان را به خوبی انجام داده‌اند.

دکمه بازگشت به بالا