تازه‌های سیاسی

حمله نیروهای سرکوبگر به تجمع کارگران درروز جهانی کارگر

امروز به مناسبت روز جهانی کارگر تشکل‌های مختلف کارگری و همینطور شمار زیادی از معلم‌ها و بازشسته‌ها مقابل مجلس ایران و همینطور خانه کارگر تجمع کرده‌اند.
همزمان ، اتحادیه آزاد کارگران ایران اعلام کرد، نیروهای امنیتی به تجمع کارگران در مقابل خانه کارگر حمله کرده‌اند

به گفته این اتحادیه، نیروهای امنیتی و انتظامی حتی تجمع کارگران در مراسم خانه کارگر را نیز برنتابیده و به قصد برهم زدن مراسم روز جهانی کارگر به کارگران در خیابان ابوریحان حمله کرده‌اند.

گفتنی است امروز یازدهم اردیبهشت (اول مه) روز جهانی کارگر است.

دکمه بازگشت به بالا