ایران

ایراد دوباره شورای نگهبان به طرح تشدید مجازات اسیدپاشی

شورای نگهبان مجددا به طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن ایراد شرعی و قانونی گرفت.
شورای نگهبان، با ارسال نامه ای به مجلس ایران اعلام کرد: بخش هایی از این طرح با موازین شرعی و یا قانون اساسی ایران مغایر است.
مجلس ایران اخیرا ایرادات شورای نگهبان به این طرح را بررسی و پس از تغییراتی آن را برای این شورا دوباره در شهریورماه ارسال کرده بود.
از جمله ایرادات مطرح شد که اصلاح شد عبارت “جنایت بر نفس و عضو” و جایگزینی آن با عبارت “جنایت بر نفس، عضو و یا منفعت” بود.
از دیگر موارد تغییر یافته در جریان این اصلاحات “عبارت اسیدپاشی، عبارت به قصد ارعاب و ایجاد ناامنی در جامعه باشد. به نحوی که به موجب ناامنی در محیط شود، حذف و عبارت مشمول مقررات ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۲/ ۹۲ باشد اضافه می‌شود.”
در ابتدای سالجاری بود که مجلس ایران کلیات طرح تشدید مجازات اسیدپاشی را تصویب کرد.
براساس آمار رسمی در ایران سالانه بین ۶۰ تا ۷۰ نفر قربانی اسیدپاشی می‌شوند.
پس از حمله به دستکم چهار زن در اصفهان در سال ۱۳۹۳ این موضوع به شکل جدی تری مورد توجه فعالان حوزه زنان قرار گرفت.
مسئولان قضایی می گویند تاکنون عامل این اسیدپاشی‌ها شناسایی نشده‌اند.

دکمه بازگشت به بالا