جهان

صندوق بین المللی پول:‌ جهان در معرض شدیدترین بحران در ۹۰ سال گذشته است

صندوق بین المللی پول درباره رشد منفی اقتصاد جهانی به خاطر همه گیری ویروس کرونا هشدار داده است.

کریستالینا جورجیوا، مدیرعامل صندوق بین المللی پول می گوید جهان در در معرض شدیدترین بحران اقتصادی از زمان رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ است.

به گفته خانم جورجیوا، وضعیت اقتصاد جهانی در سال آینده تنها کمی بهتر خواهد بود.

این سخنان در آستانه نشست بهاره صندوق بین المللی پول و بانک جهانی که قرار است هفته آینده برگزار شود، بیان شد.

دکمه بازگشت به بالا