ایرانتازه های اجتماعی

پلیس کرمان: ریحانه عامری با ضربه میله پدرش کشته شد

یکی از مقام‌های پلیس در استان کرمان ایران گفته ریحانه عامری، دختری که به دست پدرش به قتل رسید، با یک میله کشته شد.

کورش احمدیوسفی، معاون اجتماعی نیروی انتظامی استان کرمان به خبرگزاری ایرنا گفته که پدر، میله آهنی را “در عصبانیت پرتاب کرده و میله به سر دختر برخورد کرده” و باعث مرگ او شده است.

خبرگزاری رکنا پیشتر گزارش داده بود که ریحانه عامری، دوشنبه ۲۶ خردادماه، با تبر به قتل رسیده است. این خبرگزاری به نقل از خواهر ریحانه نوشته بود که پدر آنها در سال ۱۳۹۶ هم یک بار قصد داشته ریحانه را بکشد.

پلیس کرمان سن ریحانه را ۲۵ و خبرگزاری رکنا ۲۲ سال گزارش کرده‌اند.

از مادر ریحانه عامری نقل شده که پدرش هنگامی که کسی در خانه نبوده ریحانه را کشته چون یکشنبه شب دیر به خانه آمده و پدرش عصبانی بوده است. بر اساس این گزارش‌ پدرش گفته که ریحانه را خواهد کشت.

اما پلیس کرمان می‌گوید پدر “از نتیجه عصبانیتش پیشمان است”.

دکمه بازگشت به بالا