حقوق بشر

بازداشت علی ساکنی، وکیل یک زندانی سیاسی محکوم به اعدام، در سقز

به‌گزارش سازمان حقوق بشری هه‌نگاو؛ علی ساکنی، وکیل دادگستری، از سوی نیروهای سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در سقز بازداشت شده است.

بنابر این گزارش، نیروهای سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، روز یک‌شنبە، هشتم تیر ماه با ورود به منزل شخصی علی ساکنی در سقز، این وکیل را بازداشت کردند.

بە گفتە یک منبع مطلع و نزدیک بە خانوادە این وکیل دادگستری، دلیل بازداشت علی ساکنی؛ تبلیغ علیە نظام از طریق افشای اسرار پروندە موکلش، علی هوشمندپور زندانی سیاسی محکوم به اعدام، عنوان شده است.

این منبع نزدیک بە خانوادە ساکنی، اظهار داشت که «علی ساکنی پس از چهار روز بازداشت به سنندج منتقل شده بود، اما روز چهارشنبە یازدهم تیر ماه بە سقز بازگرداندە شدە و پروندە او در شعبە سوم بازپرسی سقز بە جریان افتادە است.»

سازمان حقوق بشری هه‌نگاو در گزارش خود یادآوری کرده که علی ساکنی یکی از  «وکلای ماده ۴۸ و مورد اعتماد قوە قضاییە» در شهر سقز است و طبق این مادە، حق ورود بە پروندەهای سیاسی و امنیتی حتی در مراحل بازداشت و تحقیق متهمان را دارد.

به گفته‌ی کنشگران حقوق بشری؛ دامنه‌ی عدم استقلال دستگاه قضایی در ایران، به‌حدی گسترده شده که با فشار نیروهای امنیتی، حتی موکلان قانونی بازداشت‌شدگان را با اتهامات امنیتی مواجه می‌کند.

دکمه بازگشت به بالا