ایران

“شهرداری برای کلینیک سینا کاربری مسکونی صادر کرده بود”

شهردار منطقه یک شهرداری تهران در مورد آتش‌سوزی در کلینیک سینا مهر تهران گفت، این ساختمان “کاربری مسکونی” داشت و وزارت بهداشت مجوز تأسیس مرکز درمانی را بدون “رعایت قوانین” داده است.

به گزارش فارس، حمید موسوی می‌گوید: «وزارت بهداشت پروانه تأسیس مرکز درمانی کلینیک سینا را بدون رعایت قوانین مقررات ملی ساختمان صادر کرده است و ساختمان دارای پروانه معتبر تا سال ۱۴۰۰ است.»

دکمه بازگشت به بالا