ایران

نهادهای امنیتی نظام ایران ۲۲ شهروند بلوچ را به بهانه نداشتن مدارک هویتی به پاکستان فرستاده است

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، نظام ایران بیست‌ و ‌دو شهروند بلوچ که شناسنامه و اوراق هویتی نداشته و با این که سال‌های طولانی در سمنان ساکن بوده‌‌ را به جرم نداشتن اوراق هویتی، شهروند ایران به حساب نیاورده و از خانه رانده است.

بنابر این گزارش، این ۲۲ شهروند بلوچ روز شنبه ۱۰ آبان ماه از سمنان به نقطه صفر مرزی توسط ماموران امنیتی برای خارج کردن از مرزهای بلوچستان منتقل شده که ماموران مرزبانی پاکستان از پذیرفتن آنها مبنی بر اینکه آنها پاکستانی نیستند امتناع کرده‌اند.

دولت پاکستان که همواره اتباعِ از ایران رانده ‌شده ‌اش را در همین نقطه مرزی با روی خوش می‌پذیرفته است، این بار از پذیرش این ۲۲ شهروند بلوچ سرباز زده و گفته که آن‌ها پاکستانی نیستند و بهتر است به وطن‌شان برگردند که این خود اثبات می‌کند که آنها متعلق به ایران هستند.

زهره صیادی که برای کودکان فاقد شناسنامه فعالیت می‌کند، گفته است: «این ۲۲ شهروند بلوچ بیش از بیست روز است که در اردوگاه سفید سنگ زاهدان بدون امکانات مناسب بهداشتی در شرایط اپیدمی کرونا نگهداری می شوند که برخی از آنها را کودکان تشکیل می دهند.»

دی ماه سال ۱۳۹۵ تعدادی از بلوچ‌های فاقد شناسنامه ساکن استان البرز با پوشیدن لباس‌های رنگارنگ بلوچی در اعتراض به نداشتن اوراق هویتی، در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند و پس از این اتفاق بود که توجه رسانه ‌های جمعی به بلوچ‌های فاقد شناسنامه جلب شد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی از مرحله انکار افراد بی‌هویت به طرح ماجرا رسیدند.

دکمه بازگشت به بالا