جهان

در صورت عدم تغییر مواضع اروپا، بریتانیا بدون توافق از این اتحادیه خارج می‌شود

یک منبع آگاه به رویترز گفته که در صورت عدم تغییر مواضع اروپا، بریتانیا در جریان مذاکرات برگزیت توافقی نخواهد کرد. به گفته این منبع، بریتانیا بدون یک توافق تجاری خروج خود از اتحادیه اروپا در پایان سال را نهایی می‌کند، مگر اینکه اتحادیه اروپا به طور قابل توجهی موضع خود را تغییر دهد.

در حالی که کمتر از دو هفته به خروج انگلیس از اتحادیه اروپا مانده است، هر دو طرف مذاکرات از طرف دیگری می‌خواهند که پس از ۹ ماه گفت‌وگو برای دستیابی به یک توافق تلاش کند.

جریان مذاکرات به طور عمده بر سر دو موضوع به بن‌بست رسیده است: یکی حقوق ماهیگیری اتحادیه اروپا در آب‌های بریتانیا و دیگری ایجاد یک زمینه رقابت تجاری با رعایت قوانین رقابت عادلانه برای هر دو طرف.

با توجه به اینکه دیگر زمان کمی باقی مانده است. هر توافقی باید توسط پارلمان های هر دو طرف تایید شود و با آخرین گفت‌وگوها، انتظار می رود که نتیجه مذاکرات قبل از کریسمس مشخص شده باشد.

دکمه بازگشت به بالا