ایران

روزنامه دنیای اقتصاد: تشکیل بازار سیاه واکسن کرونا در تهران

روزنامه دنیای اقتصاد، چاپ تهران از وجود “بازار سیاه واکسن کرونا”خبر داده است و در گزارشی نوشته: “قیمت دو دز این واکسن هزار یورو است و معادل ریالی آن را قبول نمی‌کنند، هیچ‌گونه ضمانتی هم در مورد اینکه آیا این واکسن اصل است یا خیر وجود ندارد.”

در این گزارش آمده که “مقدار محدودی واکسن روسی اسپوتنیک‌ ساخت شرکت گاما روسیه” در بازار موجود است که برای خرید آن باید حداقل ۲ هفته در صف ماند.

در این گزارش آمده که واکسن های چینی و روسی “از ویروس ضعیف شده ساخته شده” و “نیاز به نگهداری در دمای خاص ندارد.”

این در حالی است که به هر حال این واکسن ها هم باید در دمای یخچال معمولی نگهداری شود.

دکمه بازگشت به بالا