ایران

هشدار دادستان تهران به نامزدهای انتخابات درباره «خطوط قرمز نظام»

دادستان تهران به نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران هشدار داد که از «خطوط قرمز» نظام جمهوری اسلامی عبور نکنند و در غیراین صورت با آنها برخورد خواهد شد.

علی القاصی مهر در نشست برای هماهنگی دستگاه‌های قضایی و امنیتی در انتخابات ریاست جمهوری ایران گفت که ضرورت دارد «نامزد‌های انتخاباتی در تبلیغات و سخنرانی‌ها از خطوط قرمز نظام عبور نکنند و در صورت عبور از خطوط قرمز نظام، طبق موازین قانونی قاطعانه و بدون در نظر گرفتن موقعیت و جایگاه، با آنها برخورد خواهد شد».

این مقام قضایی ایران اما توضیحی درباره «خطوط قرمز» نداد.

دکمه بازگشت به بالا