ایران

طبق گزارش‌های رسمی، از هر ۳ ایرانی در سال ۹۹ یکی زیر خط فقر بوده است

وزارت تعاون، کار و رفاه برای اولین بار گزارشی رسمی از خط فقر در ایران منتشر کرده است. گزارشی که می‌گوید در سال ۹۹، خط فقرِ سرانه هر فرد، معادل یک‌‌میلیون و ۲۵۴ هزار تومان بوده است.

براساس این بررسی، خط فقر سرانه یک خانوار  سه نفره، ۲‌ میلیون و ۷۵۸ هزار تومان و برای خانواده‌های چهارنفره این رقم ۳ میلیون و ۳۸۵ هزار تومان برآورد شده است.

این البته آمار خط فقر در سال ۹۹ است. سالی که میانگین نرخ تورم در آن ۳۶.۴ درصد گزارش شده است. اما نکته قابل توجه این است که حتما این آمار در سال ۱۴۰۰ رشد قابل توجهی داشته باشد. چراکه نرخ تورم تیرماه از مرز ۴۴ درصد گذشته است.

بر اساس گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه، نرخ فقر در سال ۹۸ حدود ۳۲ درصد بوده. این یعنی در سال ۹۸ از هر سه ایرانی یک نفر زیر خط فقر زندگی می‌کند. بر این اساس از جمعیت ۸۴ میلیونی ایران بیش از ۲۶ میلیون نفر زیر خط فقر زندگی می‌کنند.

اما این عدد در سال ۹۹ چقدر است؟ این سوالی است که این گزارش به آن جواب نداده است. اما در بخشی از گزارش آمده که خط فقر سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸، رشد ۳۸ درصدی داشته است. اگر منظور از این عدد این باشد که ۳۸ درصد به تعداد افرادی که زیر خط فقر رفته‌اند بیشتر شده، می‌توان گفت تعداد افراد زیر خط فقر در ایران به ۳۶ میلیون نفر رسیده است.

اما اگر منظور افزایش ۳۸ درصدی عددی باشد که مبنای محاسبه خط فقر است، باز هم در آن صورت می‌توان نتیجه گرفت افرادی که در این مدت درآمد آنها افزایش نداشته و یا کمتر هم شده، به تعداد افراد زیر خط فقر اضافه شده‌اند که این هم به معنای افزایش تعداد افراد زیر خط فقر در ایران است.

 براساس این گزارش، تورم و رکود اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و کرونا، باعث سخت‌تر شدن معیشت مردم شده است و دهک‌های کم‌درآمد بیشترین فشار را تحمل می‌کنند.

اما نکته قابل توجه این است که سه عامل تشدیدکننده فقر در سال ۹۹، در سال ۱۴۰۰ هم با قوت ادامه دارد. هم کرونا و رکود اقتصادی زندگی مردم را نشانه گرفته و هم نرخ تورم در حال ثبت رکوردهای جدید است.

دکمه بازگشت به بالا