ایران

۶۰ درصد کارگران بیمه ندارند

مرکز پژوهش‌های مجلس ایران دیروز اعلام کرد که ۶۰ درصد کارگران کشور بیمه ندارند. مرکز پژوهش‌ها ضمن اعتراف به این فاجعه کارگری، از دولت ابراهیم رئیسی خواست برای این موضوع تدبیری بیندیشد.

بر طبق ماده یک قانون کار کشور، کلیه کارفرمایان موظف هستند که کارگران مشغول کار در کارگاه‌ها و مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی را تحت پوشش قانون کار قرار دهند.

همچنین بر اساس ماده ۱۴۸ قانون کار نیز کارفریان مکلف هستند که مطابق با قانون تأمین اجتماعی، کارگران را بیمه نمایند.

مواد قانونی برای تحت تکلف قرار دادن کارگران در بیمه‌های اجتماعی در دیگر مواد قانونی نیز گنجانده شده است. در بند الف ماده چهارم قانون تأمین اجتماعی، کلیه افراد، (اعم از کارگران یا کارمندان) که در مقابل دریافت مزد کاری انجام می‌دهند، مشمول قانون تأمین اجتماعی هستند. با توجه به این قانون، همه کارگران و کارمندانی که در ایران مشغول کار هستند و حقوق‌بگیر می‌باشند، از روز اول اشتغال‌شان به کار، باید تحت پوشش بیمه قرار بگیرند.

دکمه بازگشت به بالا