ایران

واکنش مصباحی مقدم به قرار گرفتن مجدد نام ایران در لیست سیاه FATF: اتفاق مهمی نیست

غلامرضا مصباحی مقدمی٬ عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام٬ درباره قرار گرفتن مجدد نام ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF و وضعیت مراودات اقتصادی ایران گفت: «گروه ویژه اقدام مالی هر سه ماه یک بار لیست خود را بروز کرده و گزارش جدید ارائه می‌دهد.»

مصباحی مقدم که از مخالفان پیوستن ایران به «گروه ویژه اقدام مالی» است٬ ادامه داد: «اگر کشوری شروط این گروه را پذیرفته و به آن عمل کرده باشد، از این لیست حذف می‌شود در غیر این صورت اسم آن تکرار می‌شود. بنابراین هیچ اتفاق تازه ای رخ نخواهد داد چون کار FATF همین است.»

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: « FATF در مورد برخی کشورها اعلام می‌کند که این کشورها در لیست کشورهای غیرهمکار هستند؛ معنا و مفهوم آن این است که این کشورها استانداردهای این گروه را رعایت نکردند.»

دکمه بازگشت به بالا