ایران

مهدی حاجتی، عضو پیشین شورای شهر شیراز و از منتقدان حکومت از ایران گریخت

مهدی حاجتی، عضو پیشین شورای شهر شیراز، در توییتی با انتشار حکم احضارش برای گذراندن حبس اعلام کرد از ایران خارج شده؛ اما همچنان در شرایط امن قرار ندارد.
او به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به زندان و تبعید محکوم شده بود. آقای حاجتی اسفند سال پیش به دنبال انتقاد از قرنطینه نکردن قم و وضعیت زندان‌ها بازداشت و ۴ روز بعد با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.

آقای حاجتی پیش از بازداشت در توییتر نوشته بود: “دشمن دشمن نکنید! دشمن ملت ایران امروز آن کسانی هستند که برای رو کم کنیِ دشمن فرضی حاضر شدند بر سر جان هموطنان ما قمار کنند. دشمن ملت ایران دقیقا امثال کسانی است که نگذاشتند قم قرنطینه شود. حال ایران ما خوب خواهد شد، اما حافظه‌اش را از دست نخواهد داد”.

او در پستی دیگر نیز نوشته بود “پدر علی عابدینی فرد از زندانیان سیاسی زندان عادل آباد شیراز در رفت و آمد و پیگیری های مرخصی فرزند خود، به کرونا مبتلا و متاسفانه فوت کردند. آنچه از این بخشنامه ها نصیب زندانیان سیاسی می شود مرگ است”.

او در حالی اسفند سال گذشته بازداشت ‌شد که تنها یک ماه بود که به طور موقت و در ارتباط با پرونده قبلی‌اش از زندان آزاد شده بود.

او در پرونده قبلی به اتهام دفاع از حقوق بهاییان بازداشت شده بود.

مهدی حاجتی مهرماه ۱۳۹۷ در حالی که نماینده شورای شهر شیراز بود، در توییتی به دستگیری بی‌دلیل شهروندان بهایی‌ اعتراض کرد.

در آن پرونده نیز او به یک سال زندان محکوم شد و از خرداد ماه تا بهمن سال ۱۳۹۸ را در زندان گذراند.

او پس از بازداشت نخست در مهرماه سال ۹۷ به مدت چند ماه اجازه حضور در شورای شهر شیراز را نداشت.

در نهایت زمستان آن سال برای مدتی مجددا به کرسی خود در شورا بازگشت، اما به دنبال صدور حکم و بازگشتش به زندان، فردی جایگزین او در شورای شهر شیراز شد.

دکمه بازگشت به بالا