سیاسیمقاله

جبهه متحد کرد و سال های طی شده

✍️ اجلال قوامی

▫️۱۶ سال از تاسیس ” جبهه متحد کرد” می گذرد و بنیان گذران آن در پی آن بودند طرحی نو درافکنند و مطالبات و خواست های خود را از این طریق پیگیری کنند.با مرگ‌ زود هنگام زنده یاد ” بهاالدین ادب” جبهه متحد یکی از اصلی ترین و موثرترین سازمان دهندگان اش را از دست داد و پس از آن این جبهه فراز و نشیب های بسیاری را به خود دیده است.

▫️در طول این سال ها که از تشکیل ” جبهه متحد کرد” می گذرد،فعالیت های جبهه در چند سال اخیر نمود بیشتری داشته و در بزنگاه هایی با انتشار بیانیه هایی موضع گیری داشته و همچنان حیات سیاسی خویش را حفظ نموده است.ناگفته نماند که محدود کردن جبهه به کنش های صرف روشنفکری و نادیده انگاشتن‌ طبقات و لایه های دیگر اجتماعی از حوزه نفوذ و تاثیر آن‌ می کاهد و دیگر چهره ای چون‌” بهاالدین ادب” در میان آنها نیست که این نقصان را بپوشاند.پس بهتر است ” جبهه متحد کرد” سطح و گستره فعالیت های خود را از این دایره محدود خارج سازد و تدبیری دیگر بیندیشد.

▫️مشارکت دادن و به بازی گرفتن فعالان سیاسی دیگر مناطق کردستان از جمله کرماشان( کرمانشاه) و ایلام در دور جدید فعالیت های ” جبهه متحد کرد” قابل تحسین است و باید آن را به فال نیک گرفت.نکته دیگر اینکه یا وجود تنگناها و شرایط و وضعیت موجود ” جبهه متحد کرد” همچنان بر خواست ها و مطالبات دموکراتیک خود وفادار مانده و در این راه هر روز جدی تر و مصمم تر گام بر می دارد.

عکس: نشست فصلی جبهه متحد کرد در کرماشان( کرمانشاه)

دکمه بازگشت به بالا