اخبارسیاسی

سروش صحت، بازیگر و نویسنده: بچه‌های دهه هشتاد معلم من شده‌اند

شبکه کلمه/ سروش صحت، بازیگر و نویسنده با حمایت از جنبش بزرگ مردمی ایران در پستی اینستاگرامی نوشت: «من با ترس بزرگ شده بودم… …من حرف زدن و شجاعت را فراموش کرده بودم و حالا بچه‌های دهه هشتاد معلم من شده‌اند، معلم‌های بزرگ، به این شاگرد میانسال درس‌های مهمی دادید.»

دکمه بازگشت به بالا