اخبارایران

اعتراض دانشجویان دانشکده حقوق علامه نسبت به حضور سخنگوی دولت در این دانشکده

شبکه کلمه/ دانشجویان دانشکده حقوق علامه در واکنش به حضورعلی بهادری جهرمی سخنگوی دولت که برای سخنرانی به این دانشگاه آمده بود، علیه وی شعار‌ «‌بی‌شرف بی‌شرف» سر دادند.

دکمه بازگشت به بالا