اخبارسیاسی

تحلیل یک روزنامه چاپ ایران: این جنبش محدود به یک مساله و جغرافیای خاص نیست!

شبکه کلمه/ روزنامه اعتماد جغرافیای اعتراضات پس از فوت مهسا امینی را بررسی و تحلیل کرده است که اعتراضات به لحاظ جغرافیایی گسترده و به لحاظ طبقاتی وابسته به تحرکات طبقه متوسط است.

از زمان آغاز جنبش انقلابی در اواخر شهریور ماه تا اواخر آبان‌ماه، شهرها و استان‌های مختلفی در سراسر کشور شاهد اعتراضات خیابانی و اعتصابات بوده‌اند.

به نوشته اعتماد: فراوانی، پراکندگی و تداوم این اعتراضات بیانگر آن است که این جنبش محدود به یک مساله و جغرافیای خاص نیست.

دکمه بازگشت به بالا