اخبارحقوق بشر

واکنش ها به اجرای اولین حکم اعدام مربوط به جنبش انقلابی جاری در ایران

شبکه کلمه/ وبسایت “حال وش” گزارش داد، ساعت پیش یک زندانی بلوچ به قرنطینه زندان زاهدان جهت اجرای حکم اعدام منتقل شد.

در صورت عدم توقف اجرای حکم اعدام، محسن هاشمزهی ۲۴ ساله، قربانی دیگر رژیم خونخوار در این روزهای انقلاب است.

دکمه بازگشت به بالا