اخباراقتصادی

سخنان انتقادی نماینده زابل خطاب به وزیر کشور: چه اشتغالی؟ چه کشکی؟!

شبکه کلمه/ حبیب الله دهمرده در مراسم معارفه استاندار جدید سیستان و بلوچستان و در ابتدای سخنان خود اظهار کرد: «نمی دانم چه بگویم که درصدی از حق مردم ادا شود و به کسی هم برنخورد. جناب آقای وزیر کشور چاکر شما و جد و آبادت هستیم اما ما نماینده مردم هستیم. آیا چهره استان همین است؟ واقعیت همین است؟ شما جای من باشید به مردم چه می‌گویید؟ چه اشتغالی، چه کشکی؟ تا ما زنده‌ایم باید آمار درست بگویید. ای مردم چقدر شغل گیرتان امده است؟ هیچ.

آقای دهمرده در انتقاد از عدم تخصیص حقابه سیستان و بلوچستان و عدم اجرای انتقال آب دریای عمان گفته است: آمار دارید چقدر از جمعیت سیستان و بلوچستان در این سرزمین مانده‌اند؟ چون نه آب دارند نه نان و صف‌های بنزین هم طویل است.

دکمه بازگشت به بالا