اخباراقتصادی

با وام ۹۶۰ میلیونی مسکن می توان ۱۰ متر خانه خرید!

شبکه کلمه| منابع اقتصادی در ایران می گویند، در حالی متوسط قیمت مسکن در تهران به حدود ۸۱ میلیون تومان رسیده که با وام ۹۶۰ میلیونی مسکن می‌توان حدود ۱۰ متر خانه با احتساب هزینه اوراق خریداری کرد.

دکمه بازگشت به بالا