اخباراقتصادی

هیچ پاسخی برای وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم نداریم

شبکه کلمه| ذبیح الله اعظمی ساردویی، نماینده جیرفت گفت: واقعاً هیچ پاسخی خاصی برای مردمی که از وضعیت اقتصادی و معیشتی گله دارند، نداریم. البته مردم ما به قدر کافی هوشمند هستند و خیلی راحت مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را آنالیز می‌کنند و می‌دانند که مشکل کار مجلس است یا دولت.

دکمه بازگشت به بالا