اخباراهل سنت

مولوی عبدالغفار نقشبندی: مجموعه ی مسجد مكی زاهدان، زير شديدترين فشارها قرار دارد!

شبکه کلمه |مولوی عبدالغفار نقشبندی، امروز پنجشنبه ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۲، در صفحه ایکس با اشاره به پيشتازی برخی از افراد جهت ورود در كارزار انتخاباتی مجلس نوشت: «امروز كه مجموعه ی مسجد مكی زاهدان زير شديدترين فشارهای سركوبگرانه ی رژيم همچون زندان ، شكنجه و…قرار دارند
‏علما و نخبگان حوزوی يك به يك راهی زندان، يا جلاوطن ميشوند، پيشتازی برخی نخبه نمايان بلوچ براي ورود در كارزار انتخاباتی بزرگترين ⁧ خيانت قرن⁩ در تاریخ بلوچ است»

دکمه بازگشت به بالا