سیاسیمقاله

سفری که به چشم نیامد

شبکه کلمه | اجلال قوامی، روزنامه نگار در یادداشتی درباره سفر “ابراهیم رئیسی” به ریاض نوشت:

پس از ۱۱ سال و تنش های پی در پی سرانجام رئیس جمهور جمهوری اسلامی وارد ریاض شد و با بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی دیدار کرد. این سفر و دیدار که به بهانه نشست اضطراری کشورهای اسلامی درخصوص وضعیت غزه بود چندان به کام جریان اصولگرا و رسانه های شان خوش نیامد.حتا روزنامه ایران ارگان مطبوعاتی دولت سیزدهم از کنار آن به سادگی رد شد.دیگر رسانه های اصولگرا هم با روی ترش از آن نوشتند و روزنامه تندرو ” وطن امروز” با تیتر یک خیانت بر پیشانی تصویر برخی از روسای کشورهای عربی و اسلامی به استقبال نشست ریاض رفت.

در این میان معدود رسانه های اصلاح طلب از سفر ابراهیم رئیسی به عربستان سعودی استقبال کردند.بر خلاف اصولگریان این سفر رئیس دولت سیزدهم کام اصلاح طلبان را شیرین کرد و در صفحات اول رسانه های خود به این سفر پرداختند.پرسش اینجاست چرا جریان اصولگرا و رسانه های متبوع شان به این سفر روی خوش نشان ندادند و با بی تفاوتی از کنار آن گذشتند؟ پاسخ را باید در صف آرایی و بلوک بندی جریان متکثر و نامنسجم اصولگرا دانست که هرکدام از آنها سازی متفاوت می زنند و از همین حالا انتقادات تند و تیزشان عملکرد دولت مورد حمایت خودشان را که ارزشی و انقلابی می خواندند؛ نشانه رفته است.راهی که دولت محمود احمدی نژاد رفت و اینک دولت ابراهیم رئیسی هم با اندک تفاوتی در همان راه قدم برداشته است.

دکمه بازگشت به بالا