اخبارسیاسی

علی کریمی: ‏سى وهشت روز گذشت، شش نفر عرزشى نرفتن غزه!

شبکه کلمه | علی کریمی، بازیکن بازنشستهٔ فوتبال ایران در انتقاد از عملکردهای دوگانه نیروهای انقلابی جمهوری اسلامی نوشت: ‏سى وهشت روز گذشت، شش نفر عرزشى نرفتن غزه!!!بچه عرزشى مزدور،جلوى دشمن ضعيف فاز حيدر كرار داره و جلوى دشمن قوى فاز زين العابدين بيمار!!

دکمه بازگشت به بالا